strona główna / oferta / lokalizacja / promocje
SOCZEWKI OKULAROWE

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ (łac. myopia)

Jest najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną oka ludzkiego. Obraz powstający na siatkówce jest zamazany, a wrażenie wzrokowe krótkowidza jest nieostre. Żeby dobrze zobaczyć przedmiot, krótkowidz przysuwa przedmiot bliżej oczu. Krótkowidz źle widzi na duże odległości, dobrze natomiast widzi z bliska. W celu poprawy ostrości widzenia krótkowidza stosuje się szkła
korekcyjne minusowe.


DALEKOWZROCZNOŚĆ (nadwzroczność, łac. hyperopia)

Jest drugą obok krótkowzroczności najczęściej spotykaną wadą refrakcyjną oka ludzkiego. Jest wadą, która wzrasta z wiekiem (starczowzroczność, prezbiopia) wskutek postępującego osłabienia aparatu nastawczego oka, w wyniku zmniejszenia sprawności mięśnia rzęskowego i elastyczności soczewki. W celu poprawy ostrości widzenia dalekowidza stosuje się szkła korekcyjne dodatnie.


ASTYGMATYZM

Wada wzroku (soczewki lub rogówki oka) cechująca się zaburzoną symetrią obrotową oka.
Elementy optyczne zdrowego oka są symetryczne względem jego osi. Jeżeli oko ma większą szerokość niż wysokość, to soczewka i rogówka zamiast skupiać światło w okrągłym obszarze siatkówki, będzie tworzyć obraz rozmazany w jednym z kierunków. Pacjent z astygmatyzmem będzie np. widział obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia.


DALTONIZM

Zaburzenia w rozpoznawaniu barw, zaburzenia wrodzone,dziedziczne polegające na nierozpoznawaniu barwy: czerwonej (protanopia), zielonej (deuteranopia), czerwono zielonej (daltonizm), żółto-niebieskiej (tritanopia). Zaburzenia rozpoznawania barw występują głównie u mężczyzn (około 15 %), wyjątkowo u kobiet. Daltonizm nabyty może pojawić się w wyniku uszkodzenia siatkówki lub dróg wzrokowych, a także po stosowaniu niektórych leków. Nazwa pochodzi od nazwiska chemika angielskiego J. Daltona, który jako pierwszy opisał daltonizm w 1794 r.