strona główna / oferta / lokalizacja / promocje
SOCZEWKI OKULAROWE

SOCZEWKI ASFERYCZNE

Soczewki asferyczne są cieńsze, lżejsze i bardziej płaskie w porównaniu do tradycyjnych sferycznych soczewek okularowych. Co najważniejsze, te pożądane cechy osiągnięto przy zachowaniu doskonałych właściwości optycznych.W przeciwieństwie do tradycyjnych soczewek nie stanowią wycinka sfery. Pozwala to na wyeliminowanie efektu optycznego zmniejszania/zwiększania oczu i części twarzy, zmniejszenie
zniekształceń obserwowanych obrazów, poszerzenie pola widzenia poprzez jednakową moc optyczną w każdym punkcie soczewki.

Dzięki temu, że soczewki asferyczne wywołują mniej zniekształceń
obrazu niż płaskie soczewki sferyczne, osoby noszące takie soczewki
widzą wyraźnie i bardziej komfortowo. Różnica ta dotyczy szczególnie
osób noszących okulary o wysokich mocach dodatnich, na przykład
+4,0 czy +5,0 dioptrii. Soczewka asferyczna, dzięki temu, że jest
bardziej płaska, nie powoduje powiększenia przedmiotów przy patrzeniu
przez nią.
SOCZEWKI SFERYCZNE

Tradycyjne sferyczne soczewki okularowe o optymalnych krzywiznach dla danej mocy mają bardzo dobre właśiwości optyczne tylko w centrum soczewki, ale także w obszarach peryferyjnych. Wiele jednak osób żąda bardziej estetycznej, mniej wypukłej soczewki okularawej. Aby zmniejszyć grubość soczewki okularowej, optycy często zamawiają tradycyjne soczewki sferyczne tak zwane "pocieniane" , w których spłaszcza się krzywiznę bazową. Gdy spoglądamy przez peryferyjne obszary takiej soczewki, obraz ulega znacznym zniekształceniom. Dzieje się tak dlatego, gdyż im dalej od centrum szkła o płaskiej krzywiźnie bazowej, tym bardziej narasta błąd odwzorowania, powodując gorsze widzenie.

Osoby noszące okulary dodatnie z tradycyjnymi sferycznymi soczewkami
nie zdają sobie sprawy, że widzą cały świat powiększony. Dopiero
spoglądając przez soczewki kontaktowe lub asferyczne soczewki
okularowe dostrzegają tę różnicę i widzą świat w wymiarach zbliżonych
do rzeczywistości.